следвам

следвам
гл. - продължавам, нижа се, изнизвам се, движа се, редя се, вървя, последвам
гл. - сподирям, вървя по петите, вървя подир, съпровождам, съпътствувам, придружавам
гл. - спазвам, съблюдавам, пазя, изпълнявам, придържам се
гл. - мой ред е, идвам поред, аз съм на реда
гл. - подражавам, имитирам, копирам, съм последовател
гл. - водя, провеждам, прокарвам, прилагам
гл. - идвам след
гл. - осъществявам се, реализирам се, ставам, случвам се, произлизам
гл. - съобразявам се, подчинявам се

Български синонимен речник. 2013.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • водя — гл. развеждам, карам, разкарвам, съпровождам, закарвам, докарвам, довеждам, изкарвам, извеждам, отвеждам, завеждам гл. напътвам, направлявам, насочвам, упътвам, повеждам, предвождам, управлявам, ръководя, ориентирам гл. въвеждам гл. ескортирам гл …   Български синонимен речник

  • вървя — гл. ходя, крача, тропкам гл. минавам, движа се, пристъпвам, придвижвам се, прекрачвам, отивам, следвам, напредвам, бия път, бъхтя път гл. протичам, отминавам, източвам се, изнизвам се, нижа се, преминавам, развивам се гл. отправям се, насочвам се …   Български синонимен речник

  • дефилирам — гл. марширувам, крача, вървя, минавам, движа се, следвам …   Български синонимен речник

  • зареждам се — гл. нижа се, точа се, следвам, преминавам, минавам …   Български синонимен речник

  • идвам след — словосъч. следвам, последвам …   Български синонимен речник

  • изнизвам се — гл. нижа се, точа се, източвам се, редя се, изреждам се, следвам, минавам, отминавам гл. измъквам се, излизам незабелязано, напущам, изтеглям се, промъквам се, изсулвам се, изхлъзвам се …   Български синонимен речник

  • изреждам се — гл. нижа се, следвам, редя се, изнизвам се, точа се, вървя, източвам се …   Български синонимен речник

  • минавам — гл. преминавам, прекосявам, вървя, следвам, редя се, точа се, нижа се, изнизвам се, източвам се, занизвам се, пребродвам, прехвърлям гл. промъквам се, прониквам, преодолявам гл. протичам, изтичам, тека, отминавам, изминавам, извървявам,… …   Български синонимен речник

  • нижа се — гл. следвам, редя се, редувам се, изнизвам се, точа се, източвам се, изреждам се, занизвам се, минавам, вървя, отминавам, изминавам …   Български синонимен речник

  • осъществявам се — гл. ставам, сбъдвам се, изпълнявам се, реализирам се, въплъщавам се, приведен съм в изпълнение, прилагам се, провеждам се гл. случвам се, произлизам, следвам …   Български синонимен речник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”